در باره ما

درباره ما

در باره ما چنانکه شما نيز مطلع هستيد اقتصاد رو به رشد روز افزون جمهوری آذربايجان و رشد گردشگری بعنوان يکی از بخشهای غيرنفتی که اين خود يکی از مشخصه های حاکی از اين رشد است و در عين حال جغرافيا و شرايط اقليمی غنی کشورمان و وجود شرايط عالی در مناطق توريستی مورد توجه گردشگران خارجی و نيزگردشگران داخلی قرار گرفته است. هدف اصلی اين شرکت پشتيبانی هر چه تمامتر از بخش گردشگری کشور و شناساندن مناطق توريستی موجود کشوربه اتباع و گردشگرانی که برای گردش وارد کشور می شوند و مشارکت در معرفی پتانسيل گسترده توريستی کشورمان در خارج از قلمرو کشور در حد توانائی خود می باشد. علت ايجاد اين شرکت آنست که شرکت قارتال ترول TTravel بتواند به رشد صنعت جهانگردی کشور کمکی نموده باشد. هدف اصلی اين شرکت ارائه کامل و کيفی و ايمن خدمات مرتبط با گردشگری که بعهده گرفته است به گردشگران رجوع کننده به اينشرکت می باشد. هدف از برنامه ها و مسيرهای گردشگری روزانه ای که اينشرکت تهيه و آماده نموده است شناساندن معروفترين آثار باستانی و موزه ها و نمايشگاههای آثار هنری کشور، باغ وحش و قرقها و پارکها و بازارهای روز سواحل دريا از نزديک و برنامه ريزی سفرهای تفريحی و علمی بوده و اين خدمات پر مسئوليت توسط کادر مجرب و هيئت فنی کارکنان شرکت بمورد اجراء گذاشته می شود.

این ماموریت ماست

اطمینان، کیفیت خدمات و درک بهتر در صنعت گردشگری، شرکتی است که از مزایای کارکنان حرفه ای کشور بهره مند می شود.

ارائه خدمات با کیفیت، امن، راحت، مقرون به صرفه و توسعه پایدار از طرف رضایت مشتری،